יום רביעי, 28 בספטמבר 2011

ממכון אלי-עזר :שנה טובה לך ולכל משפחתך שנת הצלחה ושחרור מכל מה שמפריע לך,
מתוך בריאות ואושר
מאחלים מכל הלב אליעזר וחווה ספטר.

פחד ממוות ובדיקת דם

כבוד
ידידי איש החסד והטוב
הר"ר אליעזר ספטר שליט"א
באתי בזה להודות על טיפולו המבורך אשר שחרר ממני את החרדות. אם בימים עברו יכולתי לחוש חרדת יום המוות, חרדה שאינה מעוררת למצוות רק משתקת את האדם מרוב פחד/ "ידי רעדו" פשוטו כמשמעו; לבי פעם בחוזקה... מי יודע... אולי...
בהיותי ר"מ בישיבה, לעתים החרדה תקפה אותי באמצע מסירת שיעור. המלחמה הפנימית הייתה קשה מאוד, להבין ולשים לב לכל קושיא ולהשיב נכון, ומאידך הפחד הפניני נורא ואיום: אולי עכשיו... מי יודע... וכל זה בליווי תחושה של מיחושים בחזה, אזור הלב - אולי צריך להפסיק את השיעור.
הסיפור הקשה ביותר שהכריע את הכף היה לאחר שהחלטנו לעשות בדיקות. מתוך נסיון שהתעלפתי כבר בעבר, הודעתי לרופא את חרדתי מבדיקות דם ואפילי בשעה שאחד הילדים עבר בדיקת דם כמעט התעלפתי. הגיע הרופא במיוחד לביתי, וכמובן לאחר הבדיקה אמרתי שהנני הולך להתעלף ונפלתי על המיטה והגוף פרכס... ללא הכרה. בחסדי השי"ת הדופק שב למקומו, הודו לה' כי טוב.
"ארבעים שנה" לא ביקרתי אצל רופא שיניים מרוב פחד. מי יודע... יורד דם, ואחרי הסיפור שעבר נזקקתי לטיפול שורש. פניתי שוב לרופא הנ"ל, והתחמק ממני. הוא טען שצריך לקחת תרופות להסרת הפחדים והוסיף בחשש שמא הנני סובל ממחלת נפילה והסתרתי סוד זה מזוגתי כעשרים שנה...
הסיפור קשה מאד ולא נעים. זאת ועוד, הייתי צריך לבקר בדחיפות במרפאת שיניים. פניתי להגר"מ גרוס שליט"א ואב"ד חניכי הישיבות והפנה אותי לה"ר אליעזר ספטר.
במפגש הראשון ביקש ממני ה"ר אליעזר לשחזר את סיפור העלפון. השבתי לו בשלילה מחשש התעלפות נוספת. בשלווה ובחכמה הדריך אותי לשחזר ללא חשש, ולפני סיום המפגש השני הוציא הר' אליעזר מתוך המגירה שני מזרקים. נזעקתי, מה זה, מזרק אתה מביא? (כל סממן של זריקה לפני כן העלה אצלי את החרדה. הרופא שעשה לי את הבדיקה הותיר בבית חלק קטן, וזרקתי זאת למרחקים).
ולפתע הרמתי את השרוול ויכולתי לעשות לעצמי בדיקת דם לבד! מאז המצב השתפר רבות בס"ד. בנוסף לתרגילים שקיבלתי לעשות בעצמי, הריני חש משוחרר, רגוע. אם בימים עברו היה לי קשה לראות פיגועים - בעתון "המודיע" כל תצלום של הגמרות בישיבת מרכז הרב (לאחר הפיגוע בכ"ח אדר) מוכתמות בדם, חשתי באותה שעה הנני מתעלף - כיום הנני מסייע לאחרים לשחרר לחצים אצל הר' אליעזר.
הודו לה' כי טוב, השיעורים נאמרים ביישוב הדעת. בקרתי אצל רופא שיניים כמה וכמה פעמים.
אין בדברי כל גוזמא.
ועל זאת הריני חותם בהכרת הטוב לה"ר אליעזר, ויהי רצון שישרה באהלו אך טוב
וחסד כל הימים.

From Machon Eli-Ezer:
We wish you and your family and loved ones shana tova
A year of success ,a year of health and a year that you finally can be released from everything that is hindering you in your dayly life .May we live fullfilled
livesfear of death and blood tests

To the Dear Good Rav Eliezer Spetter,
I would like to thank you for the amazing treatment that released the anxieties and fears from which I had suffered for so long. For years I suffered, fearing death, a fear that prevented me from performing mitzvot and an anxiety which all but paralyzed me. My hands shook, my heart pounded… Maybe it will happen now...
I was a teacher in a yeshiva. Sometimes the attacks appeared during class and the internal battle was harsh – to understand and notice each and every question and to answer correctly while I was petrified inside. My heart and chest ached. Maybe it will be now… maybe I should stop the class?
The straw that broke the camel’s back was when we decided to undergo medical examinations. I told the doctor about my fear of blood tests and that I had fainted in the past. After I told him that I had almost fainted when I took one of my children for a blood test he came to our house just to do the test for me. After the blood test I told him that I felt faint. I collapsed on the bed, went into convulsions and lost consciousness. Thank G-d, the doctor managed to revive me.
I was so scared that I had not had a dental examination for forty years. Who knows? I could bleed. After the previous episode, I needed root canal work. I approached the same doctor and he tried to avoid me. Finally he said that I needed medication that would help my anxieties, and then added that that he thought that maybe I suffered from epilepsy and that I had kept it secret from my wife for the past twenty years…
The situation was both serious and unpleasant. In addition to all this, I needed the emergency dental treatment. I approached Rav Gross שליט"א, who referred me to Rav Eliezer Spetter.
During the first meeting, Rav Eliezer asked me to go back to the story of my fainting. I refused out of fear of fainting again. Eliezer cleverly and calmly guided me back through the experience. Towards the end of my second meeting with Rav Eliezer he reached into a drawer and took out two syringes. I jumped. What is this? What are you doing? (Previously, the sight of a syringe would make me panic. The doctor who had done the blood tests at my home had left one and I threw it away.)
Suddenly, I realized that I could roll up my sleeve and take my own blood! Since then, thank G-d, the situation has much improved. In addition to the exercises that Rav Eliezer gave me, I feel much more calm and relaxed. If, in the past, it was hard for me to see terrorist attacks in the newspaper (for example the bloodstained books after the slaughter in Yeshivat Mercaz HaRav). I can now look and not feel faint.
Today I help others to release their emotions at Rav Eliezer’s clinic. Thank G-d, I can give my classes calmly, and I have even been to the dentist a few times. None of this is exaggeration.
I can only thank Rav Eliezer Spetter from the bottom of my heart. I am so grateful and am forever in his debt. May he and his household know only goodness and mercy for the rest of their lives.
and merit yet another year of haShem's shefah.
From Chavah and Eleazar Spetter