יום חמישי, 21 באפריל 2016

Image result for children therapy
הניוזלטר באנגלית בעברית בהמשך.., לחץ לEnglish

מי מתוסכל יותר? ההורים או הילדים?


שלום לכולם,
לעיתים קרובות, אנו חושבים שלאחד הילדים שלנו יש לו בעיה, ולכן מתחילים לחפש פתרון: אפשר ללכת לטיפול עם הילד, אך אפשר גם לחסוך לו הרבה כאב ותסכול . הסיבה היא שבעיות רבות מגיעות מאתנו, ההורים, והעבר שלנו וטראומות שחווינו בילדות או בגיל ההתבגרות מאוד משפיעים על הילד. לכן, המתנה הגדולה ביותר שאנו יכולים להעניק לילדים היא שאנחנו, כהורים, נעבוד על בעיות העבר שלנו ועל מצוקות הילדות כדי לעזור לשחרר את עצמנו ואת הילדים שלנו.
דוגמה עצובה מאוד לכך היא אישה שהגיעה אליי עם בנה, בן 5, וביקשה ממני לעזור לו בעניין הכעס הנורא שלו. היא באמת הושפעה מכעסו, ולכן היא רצתה לעזור לו להחלים ממנו. בתשובה לשאלה שלי לגבי ההריון עם בנה, היא אמרה לי שהיא לא רצתה את הילד כשהייתה בהריון, שהיא עדיין לא אוהבת אותו ולא רוצה אותו.
הסברתי לה שכשהיא תרפא את הבעיה שיש לה עם בנה, הכעס שלו ירפא את עצמו כי התת-מודע שלו מגיב לה. התחלנו לעבוד על הבעיה באמצעות TAT, השגנו תוצאות ריפוי מדהימות.

ישנן דוגמאות רבות בעיות דומות הנוגעות לילדנו שנוכל לרפא אם רק נעבוד על עצמנו.
אני מזמין אתכם לקרוא את הסיפור הבא מהצד של ילדה שהיום בת 25.

אני לא יכולה להיות באמת מאושרת.
לא היה לי קשר עם אמא שלי ואני פוחדת מאבא שלי.
לאליעזר היקר!
באתי אליך כי רציתי לעזור לעצמי. החיים שלי לא זרמו, כל כמה זמן היה משהו שגורם לי לבכות. לא הייתי מצליחה לשמוח באמת, אני מוקפת בהרבה אנשים אוהבים והייתי מרגישה בודדה. לא הייתי בקשר עם אמא שלי ואני זוכרת שאמרתי לך שאני גם לא צריכה איתה קשר ולא רוצה, ואין מצב שיהיה. פחדתי מאבא שלי, הייתה לי בעיה רפואית שלא הסכמתי להשלים איתה. הייתה לי תלות באנשים ולא הייתי לגמרי בטוחה בעצמי. כל הדברים האלה לקחו ממני את השמחה והביאו אותי לבכי ותסכול הרבה פעמים...
ואז הקב"ה זיכה אותי להכיר אותך ואת TAT. כשבאתי אליך בהתחלה, אמרתי לך שאני לא יודעת מה יש לי ולמה החיים שלי לא זורמים ולמה לא שמח לי, וביחד אתך הצלחתי להגיע לשמחה ולצאת מהעצב. היום אני בקשר עם אמא ואבא שלי – מה שלא האמנתי שיקרה, ואני בטוחה שיש לי משפחה אוהבת, ואני אוהבת אותם וטוב לי איתם. הצלחתי להשלים עם מה שאני עם הרבה בטחון עצמי. הגעתי למצב של רוגע ושמחה.
בכל מהלך הפגישות שלנו, הייתי צריכה לצבוט את עצמי בכדי לראות שאני חיה במציאות ואני זאת שמרגישה את כל ההרגשות הטובות. כל הזמן לא הפסקתי להתפעל מ-TAT. אני ממש מוקסמת ממנה עד עכשיו. שיטה מהירה שלא מצריכה לפתוח ספורים ישנים וכואבים

והכי חשוב זה שרואים תוצאות טובות ומהר.
החיים שלי השתנו. אני שמחה שהקב"ה זיכה אותי להכיר אותך ואת שיטתך. אתה ממש בשליחות להציל נפשות בעם ישראל. שתמיד יהיו לך סיעתא דשמיא והצלחה בכל. נחת מכל הילדים ורק טוב.
אילו פי מלא שירה כים... איני מספיקה להודות!
תודה גדולה,
מעריכה.

__________
לכל שאלה אני כאן בשבילך, מלא את פרטיך ואשוב אליך בהקדם!
Image result for children therapy


Who is more frustrated? The parents or the children?


Shalom everyone,
We often think that one of our children has a problem and so we start looking for a solution: we may go to therapy with the child, yet we can save him or her from much pain and frustration. The reason is that many problems come from us parents, and our background and our youth traumas influence the child tremendously. Therefore, the greatest gift to our children is that we, as parents, work on our own past problems and childhood hardships to help to release ourselves and our children.
A very sad example of this is a woman, who came to me with her 5-year-old boy and asked me to help him with his terrible anger. She was really affected by his anger, so she wanted to help him to heal from it. In answer to my question regarding her pregnancy with her son, she told me that she did not want the child when she was pregnant with him, that she still does not love him or want him.
I told her when she is able to heal the problem that she has with her son, his anger will heal by itself since his subconscious is reacting to her. We started working on this problem with TAT, and we attained amazing results of healing.

There are many examples of all kind of these problems with children that you can heal by working on yourself with TAT.
I invite you to read the following story from the side of a child who is now about 25 years old. Here is the story:

I couldn’t be truly happy:
I had no contact with my mother
and I was scared of my father
Dear Eliezer,

I came to you because I wanted to help myself. My life wasn’t flowing. Every so often, something would make me cry. I couldn’t be truly happy. I am surrounded by people who love me, yet I felt alone. I had no contact with my mother, and I remember telling you that I don’t need any contact with her, that I don’t want it and that there is no way that I can have contact with her. I was scared of my father, and I suffered from a medical problem that I could not come to terms with. I was dependent on others, and was never completely sure of myself. All these took from my joie de vivre and often caused me frustration.
And then G-d allowed me to me you and TAT. When I first came to you, I said that I didn’t know what was wrong, why my life wasn’t flowing and why I wasn’t happy, and together with your help, I managed to do away with the sadness and found happiness.
Today, I am in contact with both my mother and my father – something I could never have imagined, and I am sure that I have a loving family, I love them and I am happy with them. I am happy with who I am, I have self-confidence, and I have reached a stage of happiness and tranquility.
During our meetings, I had to pinch myself to make sure I was living in reality, that it was really me who felt so good. During the whole time, I could not stop being amazed. I am absolutely enchanted by TAT; it is a technique in which one does not need to return to old, painful stories, and, most importantly, one can see results very quickly.
My life has changed. I am happy that G-d enabled me to meet you and find out about your technique. You are an emissary with the objective of saving Jewish souls.
I wish you all success and that G-d be with you always.
Thank you so much.
I am truly grateful.


serious mistakes that were made in the past.for Any question I'm here for you, fill in the details and I will return to you as soon as possible!