יום שישי, 19 באוקטובר 2012

סליחה ומחילה – המחילה היא רפואה

לפעמים קשה מאוד למחול, אך המחילה עוזרת לרפא לחלוטין. להלן הסבר קצר על אודות חשיבות המחילה בחיי היום-יום וחשיבות המחילה באמצעות טיפולים ב-TAT.
"כל פוסל במומו פוסל" – אנו מביטים בעולם ובאנשים סביבנו. כאשר אנו מסתכלים במראה, אנו רואים, מבחינה מסיומת, את ההשתקפות שלנו בעיני האחר, כולל בעיני כל מי שעליו אנו כועסים או שמרגיז אותנו. אם נסלח לאותו אחד, נרפא גם את ההשתקפות שלו בתוכנו.
כן, אנו מתמודדים כולנו עם סוגיית המחילה, והרבה. זאת סוגייה חשובה הקשורה לחיינו, אך הרפוי, וכתוצאה מכך גם המחילה, משמעותו שאנחנו כבר לא מחזיקים בקשר האנרגטי עם אותו בן אדם שעליו אנו כועסים. לכן, המחילה היא הסרת ההשתקפות ושחרור הקשר האנרגטי.
ידוע ממחקרים כי 90% מהסוגיות המכעיסות אותנו או האנשים שעליהם אנו כועסים, קשורים לאירועים או לאנשים מעברנו. אולי זאת טראומה, אולי אלה אמונות או כל הקשר שלילי בעברנו, אך המתרחש כעת, בהווה, הוא תזכורת מהעבר שאותו אנו חווים מחדש. בעזרת הסליחה והמחילה, שהם חלק בלתי נפרד מ-TAT, אנו בעצם מרפאים את כל אלה ברובד עמוק ביותר בתת המודע.
 
 

TAT and Forgiveness - forgiving is medicine

Forgiving is sometimes very hard, but it helps you to heal totally. Here is a little explanation of the importance of forgiveness in day-to-day life and through TAT treatments
כל פוסל במומו פוסל
We look at the world and at people around us. As we look into a mirror, we see, in a sense, the reflection of ourselves in the eyes of another person, including those with whom we are angry and those who aggravate us. If we forgive someone, we will also heal his reflection inside of us.
Yes, we struggle a lot with forgiving -- all of us. It is a an important issue connected with our lives, and healing – and consequently forgiving -- means we no longer hold on to the energetic connection with that person with whom we are angry. Therefore, forgiving is letting go of the reflection and releasing the energetic connection.
We now know from research that 90% of the things that we are angry about or the people with whom we are angry are incidents connected with someone or something from our past. It may be trauma, it may be beliefs, it may be any negative connection with our past. And what happens now, in the present, is a reminder of the past which we now relive. By forgiving all of these, as we do in TAT, we are actually healing all of these on a very deep and subconscious level.