יום שישי, 24 במאי 2013

Almost everything you can heal with TAT if you want ,read this story

אחרי אנגלית הסיפור בעברית

I didn’t want to live, the world is a bad place and nothing can change to the good.

 
When I first came to Chava, I was in a bad way. I didn’t want to live. As far I was concerned, the world was a bad place. I was alone although I was surrounded by family and a supportive circle of friends. I felt abnormal, that the whole world was different from me and that no one understood me. I was carrying a heavy load of traumas from my childhood starting from when one of my parents passed away.
When I came to Chava, I did not believe that anything could change but already after the first treatment, I felt a considerable change. After two and a half months, I am a new person. I have finished my degree, and I love life. All the bad feelings that I had experienced over the years disappeared completely, and all within two and a half months that changed my life.
I received my life anew. Life is wonderful, happy and better than I could have dreamed.
I recommend that everyone try this technique.
It simply does wonders.אתה יכול לרפא מכמעט כול מה אתה רוצה עם טאט ,היני הסיפור

אני לא רוצה לחיות, העולם הוא מקום רע ושום דבר לא יכול להשתנות לטובה.

הגעתי לחוה ולטיפול ב-TAT כאשר הייתי במצב קשה. לא רציתי לחיות. העולם היה רע מבחינתי! הייתי לבד למרות שהייתה סביבי משפחה וחברה תומכת מאוד. הרגשתי לא נורמלית בתחושות שלי. שכל העולם שונה ממני ולא מבין אותי. היה לי בלב מטען גדול של טראומות ילדות שחויתי מוות של אחד מהוריי.
כשהגעתי לחוה, לא האמנתי שמשהו יכול להשתנות, אך כבר לאחר הטיפול הראשון הרגשתי שינוי משמעותי. אחרי חודשיים וחצי אני בן אדם חדש! הספקתי לסיים את לימודי התואר שלי ואני אוהבת את החיים. כל התחושות הרעות שהרגשתי בשמך שנים שלא נתנו לי לתפקד פשוט יצאו ממני לחלוטין,וכל זה במשך חודשיים וחצי ששינו לי את החיים.
ממש קיבלתי את החיים שלי במתנה, חיים יפים, שמחים והכי טובים שיכול להיות.
אני ממליצה לכל אחד ללכת לטיפול הזה.
זה פשוט עושה פלאים.